Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Moc Słowa Polecamy

Życie Świętego Szarbela

Duchu Święty, Duchu Miłości i Miłosierdzia, Ty który jesteś Duszą Kościoła, każdego wierzącego, przyjdź i zamieszkaj w nas. Przyjdź i pomóż nam, wybierać to, co mówi nam Jezus, pójść w pełni za Nim. Przyjdź, Duchu Święty, abyśmy doświadczyli uzdrowienia, które daje nam Jezus, abyśmy przyjęli to, że powołuje nas nie dlatego, że jesteśmy sprawiedliwi, lecz grzeszni, ale chcemy być sprawiedliwi i święci. Przyjdź Duchu Święty i naucz nas miłości i miłosierdzia, abyśmy czynili je wszystkim, nie tylko naszym bliskim i przyjaciołom, ale ludziom obcym, a nawet nieprzyjaciołom. Przyjdź przez Maryję, Gwiazdę nowej ewangelizacji, przez świętego Szarbela.

W Kościele w Polsce przeżywamy trzy lata, które są związane z Eucharystią. Jest to program duszpasterski przewidziany przez Episkopat Polski, przez polskich biskupów. Pierwszy rok ma tytuł: Wielka tajemnica wiary. Eucharystia jest wielką tajemnicą wiary. Te trzy lata są pod tytułem: Eucharystia daje życie. Przeżywamy lata eucharystyczne związane z Ofiarą przenajświętszą, inaczej mówiąc z Mszą Świętą, z adorowaniem Pana, Najświętszego Sakramentu. Kościół w Polsce pod wpływem Ducha Świętego, poprzez biskupów kieruje nas na ten temat, na to co najważniejsze, najistotniejsze w Kościele. Wielka tajemnica wiary na ten rok i te trzy lata eucharystyczne są najważniejsze, a rok świętego Szarbela, który przeżywamy we wspólnocie i tutaj na spotkaniach, jest temu podporządkowany. Święty Szarbel to ten, który umiłował Jezusa w Eucharystii, który potrafił godzinami odprawiać Eucharystię i adorować Pana we dnie i w nocy. Ten święty jest naszą pomocą, wsparciem, abyśmy mogli ten pierwszy rok eucharystyczny przeżywać w prawdziwym duchu wiary katolickiej. W sposób głęboko kontemplacyjny. Święty Szarbel znany był z milczenia, z ciszy, żył w ukryciu, w samotności. On będzie nas tego uczył.

tekst: o. Daniel Galus
Czytaj więcej w lutowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.