Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Pomoc duchowa

Żyć nadzieją

„A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany” (Rz 5, 5).
Prawdziwy chrześcijanin jest człowiekiem nadziei i ufności. Nadzieja jest postawą człowieka, który oczekuje spełnienia obietnic Bożych zawartych w Piśmie Świętym. Dopowiedziałabym: „ale nie tylko”. Żyjąc w codzienności, zmagając się z różnymi trudnymi sytuacjami, nie przestajemy głęboko w sercu wierzyć, że w tym wszystkim jest Bóg. Że w każdej naszej sytuacji, w jakiej się znajdujemy, przenika Obecność Samego Boga. Kiedy uświadomimy sobie taką zależność, że jest Ktoś, Kto ogarnia nasz byt Swoją wszechmocą i panowaniem, rodzi się nadzieja w duszy. Że te wszystkie nasze działania jakich się podejmujemy, są po coś, nie są w oderwaniu od Najwyższego, zmierzają ku czemuś dobremu, ku Komuś nas prowadzą.

tekst: Magdalena Gałkowska

Czytaj więcej w kwietniowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.