Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Moc Słowa Kazania

Zaufaj Maryi

Święty Ojciec Pio powiedział takie słowa, żeby uchwycić się Maryi jako kotwicy we wszystkich zamętach i walkach tego świata (…). Dzisiaj więc możemy uchwycić się Jej przez to, że będziemy przyznawać się do Maryi, że będziemy się do Niej modlić, że będziemy Ją miłować, że będziemy również i dla Niej żyć, bo tak Bóg postanowił, żeby czcić Go przez Maryję. Wielu świętych stało się świętymi również przez to, że czcili Maryję. Osiągnęli wielką świętość przez to, że oddawali chwałę Bogu właśnie przez Maryję. I wielu świętych doświadczyło też tego, że przez różne doświadczenia, cierpienia, pokusy, kiedy wzywali Maryję, kiedy modlili się do Niej, Maryja ich broniła przed szatanem, przed wypadkami, przed nieszczęściami.

Dzisiaj spotykamy się, aby czcić Maryję jako Królową Polski. Jako tę, która nasz naród broni i broniła przed złem. Ale też broni i broniła przed sprawiedliwym gniewem Boga.

W dzisiejszym, pierwszym czytaniu usłyszeliśmy słowa, które mówią o Niewieście. Jak ktoś czytał Apokalipsę, to tam właśnie jest mowa o tym, że tą Niewiastą jest Maryja, że Maryja toczy walkę, walkę ze smokiem o swoje dzieci. Maryja też toczy walkę ze złem w naszym kraju. Wiemy o tym, że w czasie potopu szwedzkiego, to było w połowie XVII wieku, nasz kraj był zalewany wojskami szwedzkimi i groziło nam to, że nasz kraj będzie protestancki i tak rzeczywiście by było. Dzisiaj spotykalibyśmy się nie w kościele katolickim tylko protestanckim, a zamiast mnie byłby tutaj pastor, który by do was mówił. I nie byłoby tego wszystkiego, co jest katolickie. Nasz kraj byłby jak Szwecja – protestancki. Groziło nam naprawdę wielkie niebezpieczeństwo (…). 

tekst: o.Daniel Galus

Czytaj więcej w majowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.