Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Pomoc duchowa

Zaprzeć się samego siebie

„Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie,
Niech co dnia bierze krzyż swój
i niech Mnie naśladuje”
(Mt 9,23)

Zaprzeć się samego siebie to najtrudniejsze wymaganie, jakie stawia Jezus tym wszystkim, którzy z serca pragną Go naśladować. Którzy pragną być w gronie Jego uczniów i podążać Jego śladami. Zaprzeć się samego siebie to inaczej wyrzec się swoich planów, często małostkowych i przyziemnych, a przyjąć ten Boży dar tak, jak przyjął św. Paweł Apostoł mówiąc: „Już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus” (Ga 2, 20). On pozwolił siebie wyrwać z rąk miłości własnej i oddał się całkowicie w ręce Miłości Bożej.

tekst: Magdalena Gałkowska

Czytaj więcej w kwietniowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.