Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Pomoc duchowa

Zamiłowanie do Eucharystii

„Ja bowiem otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy, połamał i rzekł: «To jest Ciało moje za was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę!». Podobnie, skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: «Kielich ten jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę!»” (1 Kor 11, 23-25).
Pan Jezus w Wielki Czwartek podczas Ostatniej Wieczerzy, ustanowił Eucharystię. Eucharystia to ofiara Ciała i Krwi Pana Jezusa. Jest utrwaleniem Ofiary Krzyża, by powierzyć Kościołowi pamiątkę Swej Męki i Zmartwychwstania. Eucharystia to uczta paschalna, przejście ze śmierci do życia. Przyjmujemy Chrystusa pod postacią chleba i wina, napełniając swoją duszę łaską, jako zadatek przyszłej chwały w Niebie. Eucharystia to jedność wierzących z Bogiem. Codzienna Eucharystia jest łaską od Jezusa. Pamiętam czas, kiedy wracając z rekolekcji ignacjańskich w Starej Wsi koło Rzeszowa, Pan doświadczył mnie tą łaską. Pojawiło się na drugi dzień mocne pragnienie w sercu, by codziennie uczęszczać na Mszę Świętą i karmić się Jego Ciałem i Krwią. Początki nie były łatwe. Moi znajomi nie do końca to rozumieli, jak można codziennie chodzić do kościoła. Natomiast, ziarenko w sercu zasiane podczas rekolekcji, kiełkowało powoli, napełniając duszę do coraz bardziej otwartego przyjmowania Jezusa do Eucharystii do swojego serca.

tekst: Magdalena Gałkowska
Czytaj więcej w marcowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.