Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Wiara Maryjny Ogród

Wyzbycie się ducha świata. Część trzecia

Dwanaście dni na pozbycie się ducha tego świata (Traktat, n. 227).

Na siódmy dzień pragnę zaproponować rozważanie na temat naszych relacji, bo to dzięki nim uczestniczymy w budowaniu Królestwa Bożego, do którego jesteśmy powołani, żeby wejść. Królestwo Boże jest darem Ducha Świętego, przez Którego mamy prawdziwe relacje z Bogiem Ojcem i naszymi bliźnimi, braćmi i siostrami. Wejść do Królestwa Bożego, do którego zaprasza nas Jezus, to pozwolić prowadzić się Duchowi Świętemu, Który nas odnawia i czyni wszystko nowym. Duch Święty nas prowadzi do poznania Ojca i Syna, czyli do jedności w Bożej rodzinie. Jezus modlił się, aby byli jedno. „Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał. I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty Mnie posłał. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich”. (J 17, 20-26)

tekst: o. Mihovil Filipović, S.M.M.

Czytaj więcej w lipcowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.