Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Pomoc duchowa

Wytrwałość w kroczeniu za Bogiem

Jak trudno jest wytrwać w próbach i doświadczeniach, jakie dobry Pan Bóg zsyła nam nieustannie, próbując nas motywować do cierpliwości i zaufania Jemu. Im dalej podążamy w duchowej drodze, im głębiej się w nią zanurzamy, tym mocniej doświadczamy różnych prób wiary i uczymy się budowania coraz to większej cnoty cierpliwości i zdawania się na Boga. Wytrwałość wynika z wierności. Jestem wierna Bogu i dlatego całą sobą próbuję pokonać wszystkie przeciwności, zniechęcenia i załamania. Wiem, że to z nich rodzi się wytrwałość. Wytrwać przy Bogu. Jezus obiecał nam, że ten, kto przy Nim wytrwa do końca, będzie zbawiony. Ale nie chodzi tu o wytrwałość, która miałaby prowadzić do pychy i samozadowolenia czy patrzenia z góry na innych. Nie chodzi też o zaciskanie zębów i zakładanie za wszelką cenę, że wszelkie trudności i tak przetrwam, i tak dam sobie radę. Chodzi o miłość do Chrystusa. Każda intencja naszego serca ma mieć początek w tej miłości. Wtedy zachowamy swoje serce w pokorze i prawdzie. Prośmy:  daj mi Boże wytrwać to wszystko dla Ciebie i ze względu na Ciebie. Pan Bóg wtedy przychodzi i daje łaskę wzrostu, łaskę pokonania różnych przeciwności, trudów życia. Już nie borykamy się z nimi sami. (…)Kiedy człowiek zda się na Boga, zaczyna wkraczać ze swoją mocą On, Pan wszystkiego, Bóg troskliwy, którego Słowa są Prawdą. Dla Niego ważna jest nasza wiara w Niego, wiara w spełnienie Słowa, w Jego potęgę i wszechmoc. Jeżeli to, o co prosisz, jest też Jego pragnieniem, otrzymasz to. Ale dostaniesz wtedy, kiedy przyjdzie na to czas, by objawiła się w tobie chwała Jego Imienia i by była ona widoczna dla innych. Bo nic nie powstaje i nic nie dzieje się bez Jego łaski. Jego łaska poprzedza każdy nasz czyn. W Psalmie 127 czytamy:
„Jeśli Pan domu nie zbuduje,
na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą.
Jeśli Pan miasta nie ustrzeże,
strażnik czuwa daremnie”.
                                                        (Ps 127, 1)

tekst: Magdalena Gałkowska

Czytaj więcej we wrześniowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.