Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Malarstwo nieba Polecamy

Wpatruj się w Jezusa

Miłość Twoją Boże wysławiać będę na wieki. Pan Jezus wzywa nas do modlitwy. W całej mej nicości i w całej mej nędzy wznoszę swe dłonie, wielbiąc i dziękując Bogu za życie, jakim mnie obdarzył, wsłuchując się równocześnie w Jego głos, zawsze schowana pod płaszczem Maryi.
Czego pragnie dla nas Jezus? Pragnie wolności, życia w Nim i dla Niego, tak jak mówi święty Paweł w 5 rozdziale Listu do Galatów: „Ku wolności wyswobodził nas Chrystus”. A wolność, co oznacza? Czy mamy robić, to, co chcemy, kierując się starym przysłowiem: „hulaj dusza – piekła nie ma?”. Wręcz przeciwnie. Prawdziwa wolność – to życie Bożymi przykazaniami, które Bóg nam dał z miłości do nas. To gotowość służenia innym i darowania siebie bliźnim. Człowiek jest wolny wtedy, kiedy nieustannie wpatruje się w swego Boga i podąża Jego śladami. Wolność taka jest niesamowicie twórcza; buduje i jednoczy, otwiera nas na zmianę. Wpatrując się w Chrystusa, słuchając Jego Słowa i wypełniając Jego wolę, stajemy się nowym stworzeniem, a to, co dawne w nas umiera. Wtedy naprawdę trwamy w Nim. „Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie jest nowym stworzeniem” (2 Kor 5, 17).

tekst: Krystyna Broncel
Czytaj więcej w październikowy numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.