Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Wiara

Wierzę w Syna Bożego

25 października 2014 r. Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym z archidiecezji częstochowskiej spotkały się na II Forum Charyzmatycznym na Jasnej Górze. Wśród uczestników były osoby z całej Polski, a nawet z Europy. Celem tych spotkań, które wpisują się już w życie jasnogórskiego sanktuarium, jest zjednoczenie naszej modlitwy w sercu Maryi oraz modlitwa wstawiennicza w intencjach Polski, Kościoła i świata. W trakcie spotkania Bóg dawał zapewnienia i obietnice, że tak jak na Apostołów zgromadzonych w Wieczerniku z Maryją „wyleję Ducha mojego na wszelkie ciało, i będą prorokowali synowie wasi i córki wasze, młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy sny i sprawię dziwy na górze – na niebie, i znaki na dole- na ziemi”. (Dz 2, 17-19)

O. Michał Legan OSPPE w konferencji „Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa” (Ef 1, 4-5) przypomniał nasze podstawowe powołanie do bycia umiłowanym dzieckiem. Odkrycie dziecięctwa Bożego prowadzi do odkrycia, czym jest chrzest. Pozwolić się obmyć wodami chrztu, to mieć udział w dziedzictwie Jezusa. To Miłość Ojca uzdolniła Jezusa do podjęcia i wypełnienia Jego misji. Wychodząc od dzieła stworzenia, o. Legan przypomniał drugie największe dzieło Stwórcy – zbawienie i nasze powołanie do życia wiecznego z Bogiem.

W czasie adoracji Najświętszego Sakramentu o. Mihovil Filipović z Chorwacji, koordynator Odnowy w Duchu Świętym w archidiecezji częstochowskiej, poprowadził modlitwę uwielbienia Boga za dar stworzenia każdego, z nas, za dar wybrania do bycia dzieckiem Boga i dziedzicem Króla, do osobistego przyjęcia miłości Jezusa. Diakonia diecezjalna „Oblubienica Ducha Świętego” pomogła wejść w modlitwę skruchy za brak wierności przymierzu z Bogiem i uwielbienie „niezgłębionej” miłości Boga Ojca, którego jestem „upragnionym dzieckiem”.

tekst: Dorota Skibińska

Czytaj więcej w styczniowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.