Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Pomoc duchowa

Wierność

Czym jest wierność? Wierność jest jednym z owoców Ducha Świętego. To pewna postawa człowieka, dzięki której dokonuje wyborów i trwa w nich niezmiennie. Wierność jest także oznaką miłości. Pierwszą zasadniczą dewizą wierności jaką każdy człowiek winien się kierować, jest wierność Bogu Ojcu. Wierność Jego Słowom, przykazaniom, przekonaniom, wierność Jego głosowi w naszym sercu. Powinien to być wybór nieodwołalny. Decyzja na całe życie. Wybór, który nie zniewala, ale zmierza ku wolności. Nie będąc wiernym najpierw Bogu w swoich codziennych wyborach, człowiekowi trudno będzie dochować wierności współmałżonkowi czy współmałżonce. Może to być powodem wielu konfliktów na płaszczyźnie różnych relacji.

tekst: Magdalena Gałkowska

Czytaj więcej we wrześniowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.