Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Moc Słowa Kazania

Wielki Nieznany

Kościół, nasza matka, jest bogaty we wspomnienia liturgiczne, w uroczystości, w święta, (…) które ubogacają jego życie i przyznam, że dla mnie jednym z najpiękniejszych dni jest uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Można powiedzieć, że jedne z najwspanialszych godzin Ducha Świętego, to są godziny, które przeżywamy teraz. To są godziny Ducha Świętego. To są godziny, w których objawia się Duch Święty (…).

Ojciec Święty, błogosławiony Jan Paweł II (…) to jest święty od Ducha Świętego, święty nowej Pięćdziesiątnicy w Kościele. To jest niezwykły święty, który był charyzmatykiem i pewnego razu zaprosił do swoich Ogrodów Watykańskich Odnowę w Duchu Świętym, (…) przedstawicieli Odnowy. Było ich kilka tysięcy osób. Modlili się w Ogrodach Watykańskich w modlitwie w językach. W pewnym momencie do Ojca Świętego podszedł kardynał, który spotkanie zainicjował i powiedział: „Ojcze Święty, może pomodlę się tak w ciszy serca za ciebie o dar modlitwy w językach?” A papież mu odpowiedział: „Mój synu, ja się już w językach modlę od dawna.”

Podstawowym darem, oprócz właśnie daru wiary, nadziei i miłości, jest też dar modlitwy w językach. Pierwsi chrześcijanie, pierwotny Kościół, to był Kościół, w którym wszyscy modlili się w językach. Wszyscy. To był znak, że oni są ochrzczeni w imię Trójcy Świętej i że właśnie Duch Święty jest w nich obecny. Kto nie modlił się w językach, to właściwie po krótkim czasie zaczynał się modlić. Więc my, chrześcijanie, którzy tu jesteśmy, członkowie Kościoła rzymsko – katolickiego, mamy w sobie dar Ducha Świętego, wszyscy, tylko albo go ktoś jeszcze nie odkrył, albo boi się tego daru, albo może jego język jest jeszcze zbyt sztywny do modlitwy w językach, a to jest najmniejszy z darów, ale podstawowy.

tekst: o.Daniel Galus

Czytaj więcej w czerwcowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.