Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Pomoc duchowa

Wiara

Abrahamie! A gdy on odpowiedział: Oto jestem – powiedział: Weź twego syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze na jednym z pagórków, jaki ci wskażę. Nazajutrz rano Abraham osiodłał swego osła, zabrał z sobą dwóch swych ludzi i syna Izaaka, narąbał drzewa do spalenia ofiary i ruszył w drogę do miejscowości, o której mu Bóg powiedział. Na trzeci dzień Abraham spojrzawszy, dostrzegł z daleka ową miejscowość. I wtedy rzekł do swych sług: Zostańcie tu z osłem, ja zaś i chłopiec pójdziemy tam, aby oddać pokłon Bogu, a potem wrócimy do was (Rdz 22, 1-5).

Co oznacza wiara? Wierzyć, to ufać, że istnieje Ktoś, kto stworzył ten świat z niczego i panuje nad każdym stworzeniem, a Jego Słowo posiada Moc. Wiara to pewność, że Bóg jest. To zaufanie Stwórcy, w to, co mówi poprzez Kościół, Słowo Ewangelii do serca człowieka. Wiara wymaga ciągłego oczyszczania przez Boga. Przeżywamy w swoim życiu wiele prób, trudnych doświadczeń i pokus po to, aby w nas wzrastała. W życiu duchowym panuje dynamizm.

tekst: Magdalena Gałkowska

Czytaj więcej w kwietniowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.