Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Moc Słowa Kazania

Walka duchowa

Walka duchowa, walka o wiarę, o wieczność, walka z grzechem, walka ze złym duchem, ze swoimi słabościami. Walka o zbawienie swoje i o zbawienie braci i sióstr. Walka o to, żeby Chrystus był coraz bardziej znany, żeby królowanie Jezusa objawiło się w duszach ludzkich, żeby Kościół był coraz piękniejszy (…). Aby zwyciężyć, potrzebujemy mocy Jezusa. (…) Chrześcijanin to jest ten, który od początku swojego istnienia, szczególnie od chrztu, jest powołany do walki duchowej. (…) Czy jesteśmy do końca tego świadomi, czy nie, do końca życia będziemy walczyć, do ostatniego tchnienia.
Potrzebujemy też w sobie odkryć sakrament bierzmowania, bo sakrament bierzmowania to jest sakrament żołnierza Jezusa, to sakrament Bożego wojownika. Kiedy otrzymałeś, otrzymałaś chrzest, to jednocześnie otrzymałeś namaszczenie na bycie rycerzem Jezusa, Jego wojownikiem. To znaczy otrzymałeś szczególną broń, amunicję duchową. Zostałeś uzbrojony, zostałeś przygotowany do tego, żeby w sposób dojrzały, w sposób odpowiedzialny, a przede wszystkim z wiarą walczyć. (…)

tekst: o.Daniel Galus

Czytaj więcej w lutowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.