Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Wiara

W mocy Ducha Świętego. Część VIII

„Kiedy ktoś żyje w stanie zła, gdy bluźni przeciw Bogu, gdy wykorzystuje innych, tyranizuje ich, gdy żyje jedynie dla pieniędzy, próżności, władzy, pychy, wówczas święta bojaźń Boża ostrzega nas: baczność!”. Papież Franciszek
Dar bojaźni Bożej jest ostatnim spośród siedmiu, które otrzymujemy od Ducha Świętego w sakramencie Chrztu Świętego. Przeznaczeniem tego daru, podobnie jak pozostałych sześciu, jest pomoc w budowaniu osobistej relacji z Bogiem. Jest on fundamentem życia duchowego, dzięki któremu wzrastamy w świętości. Jest to szczególny dar, o którym prorok Izajasz mówi: ,,Duch ma upodobanie w bojaźni Pana” (Iz 11, 2 – 3).
Bojaźń Boża sprawia, iż rodzi się w nas troska o Boże sprawy i o właściwe miejsce Boga w naszym życiu. Pomaga nam ustawić właściwą hierarchię wartości, gdzie sprawy Boże stawiane są wyżej od własnych pomysłów na życie. Człowiek, który odczuwa bojaźń Bożą, nie boi się rezygnacji ze swojego ,,ja”, wygodnictwa, komfortu życiowego, poczucia bezpieczeństwa, „ciepełka” duchowego, aby iść za Bogiem. Podobne doświadczenie było udziałem apostołów po zstąpieniu na nich Ducha Świętego. Kierowani bojaźnią Bożą szli odważnie i głosili słowo Boże, nie patrząc na przeciwności i przeszkody. Doświadczając bojaźni Bożej, nabieramy większej odwagi, aby oddać swoje życie Jezusowi, Jemu bardziej ufać wbrew lękom i słabościom. Dar ten pomaga nam być posłusznymi i uległymi względem Boga oraz otwiera nasze serca na potrzeby innych. Także znalezienie wspólnego języka z innymi, zauważenie ich potrzeb i pragnień, rezygnacja odrobinę z siebie, to znak działania bojaźni Bożej w nas.

tekst: Wiesław Jarząbek
Czytaj więcej w październikowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.