Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Wiara

W mocy Ducha Świętego. Część VII

Czym jest dar pobożności?
Dar pobożności otrzymujemy od Ducha Świętego w sakramencie chrztu. Jest on jednym z siedmiu darów, które służą nam do budowania osobistej relacji z Bogiem. Dar pobożności jest potrzebny każdemu wierzącemu, ponieważ dzięki niemu odkrywa, kim jest, a także swoją tożsamość chrześcijańską. Dar ten pomaga nam przeżywać nasze życie w Bożej obecności. Wszystko co nas w życiu spotyka służy naszemu uświęceniu: sytuacje przyjemne, ale i te trudne, bolesne, mają znaczenie. Duch Święty obdarzając nas darem pobożności, uzdalnia nas do postrzegania wszystkich okoliczności i wydarzeń, z którymi spotykamy się w życiu, w perspektywie Bożego dopustu. Jest on szczególnie potrzebny w sytuacjach trudnych, które nas przerastają, gdy zmagamy się z naszym cierpieniem. Dar ten jest nam dany po to, abyśmy ufali Bogu i na Nim polegali. Dominikański mistyk Mistrz Eckhart mawiał że: ,,Jeżeli przy pracy mniej masz Boga w sobie niż w Kościele, to nie masz go prawdziwie”. Istotną cechą daru pobożności jest to, że odkrywamy Boga, jako kochającego Ojca. Wielu ludzi widzi Boga, jako kogoś surowego i nazbyt wymagającego. Ten zły obraz Boga jest wynikiem złej relacji z naszym ziemskim ojcem, często chłodnym emocjonalnie i nieumiejącym okazywać miłości. W takiej sytuacji potrzebna jest modlitwa o uzdrowienie naszego obrazu Boga jako Ojca. Tylko doświadczenie Bożej Ojcowskiej miłości sprawia, że zaczynamy Go właściwie postrzegać. Dzięki darowi pobożności zaczynamy zauważać, iż ludzie których spotykamy są naszymi braćmi i siostrami w wierze. Dar pobożności pomaga nam odkryć dar dziecięctwa Bożego, czyli, że jesteśmy dziećmi Boga, Jego synami i córkami. Dar ten sprawia, że szanujemy innych, wzrasta w nas szacunek i cześć do Matki Bożej i świętych oraz jesteśmy bardziej zakorzenieni w Kościele, szanując to wszystko, co jest z nim związane.

tekst: Wiesław Jarząbek
Czytaj więcej we wrześniowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.