Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Wiara

W mocy Ducha Świętego. Część VI

Dar umiejętności
Kolejnym darem, który otrzymujemy od Ducha Świętego w Sakramencie chrztu jest dar umiejętności. Każdy człowiek posiada jakieś talenty i umiejętności, którymi został obdarowany od urodzenia i rozwija je z upływem czasu. Natomiast, dary i charyzmaty są owocem naszej relacji z Duchem Świętym, a więc ich źródło jest nadprzyrodzone. Różnica pomiędzy talentem, a darem jest taka, iż talent mamy wrodzony, a dar otrzymujemy od Ducha Świętego. Jednakże Duch Święty bazuje na naturze człowieka. Jeżeli ktoś wykorzystuje swoje naturalne predyspozycje, aby nimi służyć Bogu, to stają się one darami dla innych, a nawet charyzmatami. O dary i charyzmaty trzeba się modlić i prosić Ducha Świętego.

tekst: Wiesław Jarząbek
Czytaj więcej w sierpniowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.