Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Wiara

W mocy Ducha Świętego. Część V

Dar męstwa, który otrzymujemy w sakramencie Chrztu świętego, pomaga nam stawiać czoła największym życiowym wyzwaniom i przeciwnościom losu, abyśmy dążyli z podniesionym czołem do zamierzonego celu. Dar ten uzdalnia nas do mężnego podejmowania zadań wynikających ze stanu i powołania. Każdy człowiek przeżywa chwile zwątpień i słabości, doświadczając własnych ograniczeń, pokus, lęku, strachu i niemocy. Duch Święty w takich sytuacjach pomaga nam, a dar męstwa sprawia, że jesteśmy zdolni do różnego rodzaju wyrzeczeń i ponoszenia ofiar w imię słusznej sprawy. W rozumieniu Jana Pawła II – szczytem męstwa jest męczeństwo za wiarę, które jest największym aktem odwagi i miłości do Boga. Podobnie heroizm, czyli bohaterstwo jest wyrazem cnoty męstwa.

tekst: Wiesław Jarząbek
Czytaj więcej w lipcowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.