Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Wiara

W mocy Ducha Świętego. Część III

DAR ROZUMU
Każdy dar, który otrzymujemy od Ducha Świętego służy naszemu osobistemu wzrastaniu w wierze i niesieniu pomocy drugiemu człowiekowi. Dar rozumu jest drugim darem, który otrzymujemy od Ducha Świętego w sakramencie chrztu. Jest on ściśle związany z darem mądrości, z którym nawzajem się uzupełnia i przenika. Pomaga i służy nam również do głębszego poznania Boga i otaczającego nas świata. Dzięki niemu możemy odkrywać i poznawać wolę Bożą w różnych wydarzeniach i okolicznościach życia.
Za pomocą samego rozumu człowiek nie jest w stanie poznać głębiej Boga, Jego istoty i natury. Natomiast, gdy nasz rozum jest oświecony światłem wiary, wówczas zaczynamy dostrzegać i rozumieć Boże działanie w nas i naszych bliźnich. Poznawać siebie, własne słabości i ograniczenia oraz swoje słabe i mocne strony. Ponadto przez umiejętne korzystanie z tego daru możemy dokonywać takich wyborów, które najbardziej podobają się Bogu. Na drodze wiary nie jeden raz będziemy doświadczać ciemności w naszej duszy i tylko rozum oświecony z wysoka, daje właściwe widzenie spraw. Człowiek jest dla siebie wielką tajemnicą i nie pozna samego siebie bez używania daru rozumu.

tekst: Wiesław Jarząbek
Czytaj więcej w majowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.