Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Wiara

W mocy Ducha Świętego. Część II

,,Jeśli słuchamy Ducha Świętego, to uczy On nas drogi mądrości, pozwalającą nam postrzegać rzeczywistość oczyma Boga”.
Ojciec Święty Franciszek
,,Miłość zastąpi wszystko, nic nie zastąpi miłości”. Jan Paweł II

DAR MĄDROŚCI
Jest pierwszym darem spośród siedmiu, który otrzymujemy od Ducha Świętego w sakramencie chrztu. Ten dar poznajemy bardziej i uczymy się nim posługiwać, podczas przygotowywania do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Dar mądrości ma nam pomóc w osobistym wzrastaniu w wierze i świętości. Darów Ducha Świętego jest siedem. Liczba ta symbolizuje pewną całość, pełnię.

Już w Starym Testamencie spotykamy się darem mądrości, gdy podczas koronacji na króla, Salomon prosi Boga o dar mądrości. Bogu spodobała się ta prośba i błogosławił Salomonowi we wszystkich Jego poczynaniach, darząc go sławą i bogactwem. I my również, idąc śladem króla Salomona, powinniśmy prosić Boga podczas modlitwy o dar mądrości, gdyż taka modlitwa Jemu się podoba. Oznaką Bożej mądrości jest wstawanie wcześnie rano, zaczynając dzień modlitwą i rozważaniem Słowa Bożego. Również częste przystępowanie do Komunii świętej, świadczy o tym, iż kierując się Bożą mądrością, jesteśmy na dobrej drodze. Początkiem i końcem mądrości jest bojaźń Boża, jak czytamy w Księdze Syracha. Bojaźń Boża oznacza, że nie chcemy obrazić Boga nawet najmniejszym grzechem. A czyste serce i dobrze uformowane sumienie, daje nam wyraźne patrzenie i prawidłową ocenę każdej sytuacji.

tekst: Wiesław Jarząbek

Czytaj więcej w kwietniowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.