Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Wiara

W mocy Ducha Świętego. Część I

W poprzednim roku liturgicznym poznawaliśmy i zgłębialiśmy osobę Ducha Świętego oraz Jego dary, a nowy rok kościelny „Duch Święty i Jego miłość”. Ten dwuroczny cykl o Duchu Świętym jest pod hasłem: „W mocy Bożego Ducha”. Nie przypadkowo Kościół w Polsce dotyka tego tematu po raz kolejny. Działanie Ducha Świętego jest niezastąpione w życiu liturgicznym Kościoła i w dziełach nowej ewangelizacji. Wielu współczesnych teologów uważa osobę Ducha Świętego za zbyt mało znaną, a: „Nikt też nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: Panem jest Jezus” (1 Kor 12, 3). Poznajemy Jezusa i Boga jako Ojca za sprawą Ducha Świętego: „Tego, co Boskie, nie zna nikt, tylko Duch Boży” (1 Kor 2, 11). Odkrywanie prawdy, iż jestem dzieckiem Bożym, stworzonym na Jego obraz i podobieństwo, dokonuje się w nas dzięki działaniu Ducha Świętego: „Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna Swego, który woła ABBA OJCZE” (Ga 4, 6).

Duch Święty uczy nas prawdziwej modlitwy: „Właśnie w ten sposób Duch przychodzi nam z pomocą w naszej słabości. Gdy nie wiemy, jak mamy się modlić, Duch wstawia się za nami wołaniem bez słów” (Rz 8, 26-27). Sprawia, że sakramenty święte są skuteczne, a Słowo Boże, które ożywia, ma moc przemienić ludzkie serca. Cały Kościół, dzięki Jego prowadzeniu, staje się źródłem „wody żywej”, wytryskującej ku życiu wiecznemu.

tekst: Wiesław Jarząbek

Czytaj więcej w marcowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.