Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Moc Słowa Kazania

Uwielbiajmy Pana

W dzisiejszej Ewangelii jest mowa o ważności przyznawania się do Jezusa wobec ludzi. Od takiego zachowania zależy czy Jezus, wobec Ojca w niebie i wobec wiernych aniołów, przyzna się do nas, do ciebie, do mnie. To, co dokonuje się teraz na tym spotkaniu modlitewnym, jest równoczesnym przyznawaniem się do Jezusa i Ojca, bo wiemy, że Jezus był zjednoczony ze swoim Ojcem. Kto przyznawał się do Jezusa, przyznawał się do Boga Ojca. To spotkanie jest aktem naszej wiary. Jest aktem przyznania się do Jezusa publicznie. Wobec wszystkich tu obecnych, wyznajesz: „Jezus jest moim Panem. Pragnę żyć dla Jego Chwały. Chcę wielbić Boga Ojca”.

Katechizm Kościoła mówi też o tym, że każdy człowiek ma być odbiciem chwały Bożej, bo został stworzony na Boże podobieństwo i obraz. Ma więc chwalić Boga i wielbić Go, i kochać. To jest naszym zadaniem, misją w tym świecie. W Katechizmie jest też napisane, że jedną z najpiękniejszych modlitw – to właśnie modlitwa uwielbienia. Kiedy człowiek wielbi Boga, nie myśli o sobie i swoich potrzebach, choćby były dobre, nie wyraża próśb i błagań, choć również są praktykowane i obecne w liturgii, ale Kościół naucza, że najważniejszą, najpiękniejszą formą modlitwy jest uwielbienie.

tekst: o. Daniel Galus

Czytaj więcej w czerwcowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”