Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Moc Słowa Komentarz Słowa

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

Komentarz do czytań mszalnych i Ewangelii
7 niedziela wielkanocna, 17.05.2015 r.
Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

Pierwsze czytanie ( Dz 1, 1 – 11)

Święty Łukasz Ewangelista zwraca się do Teofila, przypominając mu treść napisanej przez siebie Ewangelii. Uczniowie mają cierpliwie oczekiwać na przyjście Ducha Świętego, którego pośle Ojciec. Gdy przyjdzie Duch Święty, napełni uczniów Jezusa mocą świadczenia o Nim. Bez pomocy Ducha Świętego nie jest możliwe owocne głoszenie nauki Jezusa Chrystusa. Ewangelista Łukasz przypomina w przytoczonym fragmencie Dziejów Apostolskich, w jaki sposób Chrystus wstępował do nieba. My, Jego uczniowie, powinniśmy zawsze pamiętać, że przyjście Jezusa będzie podobne do Jego odejścia w dniu Wniebowstąpienia.

tekst: ks. Grzegorz Durbas

Czytaj więcej w majowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.