Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Pomoc duchowa

Umiarkowana pobożność

Cnota umiarkowania należy do jednej z cnót kardynalnych.
Umiarkowanie to inaczej „brak przesady”, wypośrodkowanie, powściągliwość, skromność. Umiarkowanie związane jest z właściwą postawą człowieka w odniesieniu do każdej dziedziny życia. Brak przesady w jedzeniu, piciu, zabaw, korzystania z mediów, telewizji, internetu, ale i też umiarkowanie w ważniejszych dziedzinach jakim jest życie duchowe człowieka, bo i tutaj również możemy ulegać pewnym przesadom.
„Lepsza jest odrobina, którą ma sprawiedliwy, niż wielkie bogactwo występnych, bo ramiona występnych będą połamane, a sprawiedliwych Pan podtrzymuje” (Ps 37, 16).

Można przebywać cały dzień w kościele, spędzając czas na odmawianiu wielu modlitw. Powtarza się to każdego dnia, a tymczasem w domu ktoś czeka na twoją miłość, na mały gest czułości, otwarte serce, a może na zrozumienie… A ty jesteś niedostępny, bo na wyżynach duchowych budujesz relację z Panem Bogiem, zapominając, że bliska osoba może w tej chwili ciebie potrzebować.

tekst: Magdalena Gałkowska

Czytaj więcej w marcowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.