Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Wiara Reportaż/relacja

Uczynki miłosierdzia: więźniów pocieszać, krzywdy cierpliwie znosić

„Zanim będziemy rozważać uczynki miłosierdzia, skupmy się przede wszystkim na Jezusie Chrystusie, naszym Panu, Zbawicielu, który praktykował uczynki miłości i miłosierdzia względem duszy i ciała wobec osób, do których został posłany przez Ojca Niebieskiego. Wiemy, że Jezus Chrystus był skierowany do ludzi skrzywdzonych, załamanych, udręczonych. Cierpiących z powodu niesprawiedliwości Pan Jezus nazwał błogosławionymi, błogosławieni też są ci, którzy łakną i pragną sprawiedliwości „albowiem oni będą nasyceni”. Bóg nasyci tych, którzy cierpią niesprawiedliwość, pragną sprawiedliwości Bożej. Jezus mówi: „nie lękajcie się, doświadczając niesprawiedliwości, krzywdy cierpliwie znoście, nie dążcie do zemsty. Będę sprawiedliwym sędzią, wy odpłacajcie dobrem za zło, miłosierdziem na zło, które wam czynią, przebaczeniem, modlitwą. Dam wam siłę i moc, męstwo, żebyście mogli cierpliwie znosić te krzywdy. Ja też wam wynagrodzę za to, będę waszym Pocieszycielem. Widzę wasze udręki, krzywdę, nie odpłacajcie złem, zostawcie mi sąd sprawiedliwy, Ja będę Tym, który będzie sądził”. (…)

Czytaj więcej w lipcowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.