Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Wiara Reportaż/relacja

Uczynki miłosierdzia: umarłych pogrzebać, modlić się za żywych i umarłych

„Nigdy nie było i nie będzie kogoś bardziej miłosiernego niż Jezus. Ale możemy naśladować Jezusa Miłosiernego. Do tego wzywa nas między innymi Ojciec Święty Franciszek, prosząc, żebyśmy w tym Roku Miłosierdzia rozważali uczynki miłosierdzia, które powinniśmy wypełniać w naszym życiu, na ile to jest możliwe. Zmarłych pogrzebać – to jest uczynek miłosierdzia względem ciała naszego bliźniego. Bliźniego, który już nie żyje, którego dusza jest po tamtej stronie albo przebywa w czyśćcu, albo jest już w niebie. Kiedy miłujemy bliźniego, okazujemy nie tylko miłość dla jego duszy, jego serca, ale pragniemy okazywać miłość i miłosierdzie jego ciału. A ciało po śmierci należy z czcią i szacunkiem pochować. Złożenie do grobu naszych bliskich zmarłych jest obowiązkiem chrześcijańskim, znakiem, że wyrażamy w taki sposób naszą miłość. Wierzymy, że co prawda to ciało teraz ulegnie rozkładowi, ale ono kiedyś zmartwychwstanie. I dusza je otrzyma, tylko ono będzie już inne, uwielbione, po zmartwychwstaniu. Ciało, które nie będzie chorować ani cierpieć, ani umierać. Kiedy chowamy naszych bliźnich z miłością, okazujemy im miłosierdzie i wierzymy w zmartwychwstanie, to też jest akt wiary”.

Czytaj więcej we wrześniowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.