Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Wiara Reportaż/relacja

Uczynki miłosierdzia. Podróżnych w dom przyjąć, strapionych pocieszyć

„Pan Jezus w swojej działalności ewangelizacyjnej wiele razy był przyjmowany przez różnych ludzi, czasem nawet faryzeuszy, celników, przez Marię, Martę, Łazarza z Betanii. Był pielgrzymującym przybyszem i ludzie, ofiarujący gościnę, okazywali Mu w taki sposób miłość. Nie wiedząc o tym do końca, przyjmowali swojego Boga, okazywali Mu miłosierdzie, udowadniali Bogu to, że Go kochają. To był uczynek miłosierdzia, nawet Bóg w Jezusie potrzebował aktu życzliwości. Kiedy przyjmujemy Chrystusa w Komunii Świętej – zapraszamy Go do domu naszych serc. W pewnym sensie przyjmujemy Pana Jezusa jako podróżnego, bo On przychodzi z Nieba do nas. Można powiedzieć: Boski Podróżnik, pojawia się z Nieba od Ojca, aby stać się Eucharystią i przyjść do nas, zamieszkać w nas. Przyjmijmy dzisiaj Chrystusa z taką świadomością, okaż miłość i miłosierdzie naszemu Panu, przyjmując Go w Eucharystii. (…)
Jezus był pocieszycielem, umacniał strapionych, udręczonych, złamanych, chorych, zniewolonych. Jest Tym, Który przynosi radość, pokrzepienie. Sam często mówił: Przyjdźcie do Mnie udręczeni, Ja was chcę pocieszyć, pokrzepić, uspokoję wasze dusze, rozraduję”.

Czytaj więcej w czerwcowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.