Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Moc Słowa Kazania

Uczynek miłosierdzia

Duchu Święty, zaskakujesz wszystkich, którzy modlą się do Ciebie, którzy wołają. Przychodzisz do serc utrudzonych, do serc słabych i grzesznych. Przyjdź do nas teraz, dzisiaj, również w czasie tej homilii i zstąp na nas. Prosimy, abyś poruszył nasze serca, abyśmy byli zaskoczeni przez Twoje nowe działanie w nas, które niech rozpocznie się poprzez słuchanie dzisiejszych słów. Chcemy żyć w nowości Ewangelii, chcemy żyć w nowy sposób, będąc nowymi ludźmi, którzy nie żyją w grzechach, ale w łasce, którzy nie żyją w nienawiści, ale w miłości, którzy żyją w pokoju, a nie w niezgodzie czy zamęcie. Przyjdź do nas teraz przez Maryję, Królową Pokoju, Matkę naszych serc, Która żyła w prawdzie i miłości. Przyjdź, Duchu Święty, poruszaj nasze serca.

Katechizm Kościoła Katolickiego, katechizm naszej wiary, podaje jako jeden z uczynków miłosierdzia – grzeszących napominać. Jest to uczynek, który pomaga duszy mojego współbrata wychodzić ze stanu grzechu i uśpienia, z letargu duchowej śmierci. Również święty Paweł wymienia w ramach charyzmatów i darów dar Ducha Świętego dar napominania dla karcenia, tak nazywa ten dar. Oprócz daru uzdrawiania, uwalniania, głoszenia słowa, czytania w sercach, poznania duchów, jest dar napominania dla karcenia, taki szczególny dar. Skoro to jest dar od Ducha Świętego, to trzeba z tego daru korzystać. Wszystko, co daje Bóg, co daje Duch Święty, jest dobre, Jego dary są dobre i właśnie po to nam je daje, żebyśmy nie tylko mieli pożytek z korzystania z tych darów dla siebie samych, ale też dla dobra naszych bliźnich.

tekst: o. Daniel Galus

Czytaj więcej we wrześniowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”