Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Wiara

Tajemnica imienia

Po ogień Jezusa ze Świętą Teresą od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza
Część szósta

Gdy kobieta wychodzi za mąż, to najczęściej w naszej kulturze, przyjmuje nazwisko męża. Zwyczaj ten oznacza połączenie się małżonków. Dziś spojrzymy na św. Teresę w kontekście imienia, które nosi: „od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza”. Nie jest to oczywiście „nazwisko”, ale takie porównanie może nam pomóc bardziej poznać i zrozumieć Teresę. Imię zakonne w Karmelu składa się z właściwego imienia (Teresa) oraz z tak zwanego predykatu (od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza). W zależności od tradycji zakonu, imię to jest nadawane w czasie przyjęcia do nowicjatu lub uzupełnianie predykatem w dniu ślubów zakonnych.

***

Tak bardzo potrzebujemy odczytać na nowo sens naszego istnienia. Potrzebujemy poznać to, kim jesteśmy w zamyśle Boga. Czy nasze imię może nas na to naprowadzić? Jakie masz imię? Znasz jego znaczenie? Czy wiesz, że w chrzcie każdy został naznaczony też imieniem Jezus? To Imię jest wyciśnięte na nas jako niezatarty znak. Ty też jesteś „od Jezusa”… pomyśl o tym. Cdn.

tekst: s. Bożena od Jezusa Zmartwychwstałego
Zgromadzenie Sióstr Św. Teresy
od Dzieciątka Jezus

Czytaj więcej w grudniowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.