Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Wiara

Szymon Gorliwy

Mateusz i Marek dają mu przydomek Kananejczyk (Mt 10, 4; Mk 3, 18). Dlatego niektórzy Ojcowie Kościoła przypuszczali, że pochodził on z Kany Galilejskiej i był… panem młodym, na którego weselu Chrystus Pan uczynił pierwszy cud, gdzie Bóg Go wysłuchał… Jego imię Szymon (Symeon) pochodzi z hebrajskiego shime’on – co oznacza „Bóg wysłuchał”. W czasach, w których Pan Jezus chodził po świecie – należało do najczęściej spotykanych. Przypomnijmy, że nosił je gorliwy pobożnością starzec, któremu Duch Święty objawił, że nie umrze, dopóki nie zobaczy Mesjasza i który podczas Ofiarowania w świątyni wziął małego Pana Jezusa na ręce i nazwał Go „światłem na oświecenie pogan” (Łk 2, 25 – 29). Imię to przypadało św. Piotrowi, zanim Pan Jezus nadał mu nowe. Pismo święte wymienia także Szymona Cyrenejczyka, który pomagał Panu Jezusowi dźwigać krzyż w Jego ostatniej drodze. Ewangelia wg św. Łukasza wymienia Szymona faryzeusza, który zaprosił Pana Jezusa na ucztę, a według św. Jana Ewangelisty imię to nosić miał ojciec… Judasza Iskarioty. Co do Szymona Gorliwego to Ci, którzy byli najbliżej Chrystusa, mogą nam o Nim powiedzieć najwięcej. Każdy z nich miał osobiste doświadczenie Jezusa, słyszał Jego słowa, widział cuda, dzielił się swoim doświadczeniem z innymi, opowiadał o śmierci i zmartwychwstaniu Pana. Większość z nich swoją wiarę poświadczyła męczeńską śmiercią.

tekst: Beata Bazan-Bagrowska

Czytaj więcej w kwietniowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.