Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Wiara

Szkoła pokory

W niniejszym artykule chciałbym poruszyć temat pokory, ponieważ zdecydowana większość z nas ma z nią poważny problem. Pokora jest łaską, której wszyscy potrzebujemy w drodze do świętości i wieczności. Bez pokory nikt nie będzie dobrym człowiekiem i nie wejdzie do nieba.

Święty Jan Vianney mówi krótko: ,,Pokora pomaga nam dźwigać krzyże”. Jeżeli na skutek pychy człowiek upada, to pokora pozwala nam się podnieść. Istotą pychy jest to, że zaślepia człowieka, natomiast pokora rozjaśnia tajniki duszy. Pokora rodzi mądrość w człowieku, pycha głupotę, dlatego nie ma dla niej lekarstwa. Jedynym lekarstwem na pychę jest konfesjonał.
Pokora jest nazywana królową wszystkich cnót, jest naczyniem dla miłości i wszystkich innych darów. Jeżeli ktoś nie ma pokory, to niech nie marzy o innych darach czy charyzmatach.
W Ewangelii czytamy: ,,Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje”. Wzorem pokory jest Jezus Chrystus, który będąc Synem Bożym, ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, który umył uczniom nogi. W innym miejscu Jezus mówi: ,,Nie przyszedłem po to, aby mi służono, lecz aby służyć”. Przejawem pokory jest służba drugiemu człowiekowi z miłością. Bardzo często w naszych relacjach z ludźmi szukamy bardziej siebie i własnej korzyści, niż dobra drugiej osoby.

tekst: Wiesław Jarząbek

Czytaj więcej w czerwcowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.