Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Wiara

Święty Tomasz Apostoł

Apostoł Tomasz jest dla nas przewodnikiem trudnej i wymagającej wiary. Nie uwierzył w zmartwychwstanie Jezusa i aby przekonać się o prawdziwości mającego miejsce cudu, włożył swą rękę w bok Chrystusa. Te wątpliwości spowodowały, że otrzymał miano „niewiernego Tomasza”. Tomasz nie był niewierny w znaczeniu, w jakim rozumiemy dziś to słowo. Wszak wierzył Jezusowi. Gotów był z Nim, w Jerozolimie, ponieść śmierć. Do takich pragnień zdolni są ci, którzy wierzą bezgranicznie – Tomasz chce poznać prawdę dogłębnie. Niepokoją go słowa w Wieczerniku, których nie rozumie. Pragnie poznać sens, stąd stawia problem: „Panie, nie wiemy, dokąd idziesz, jakżeż możemy znać drogę”? Jezus, ukazując się z ranami, utożsamił się ze wszystkimi napiętnowanymi.

tekst: Beata Bazan-Bagrowska

Czytaj więcej w styczniowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.