Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Moc Słowa Polecamy

Święty Szarbel patron na nowe czasy

Duchu Sprawiedliwości, który powołujesz ludzi, niektórych w sposób szczególny, aby byli sprawiedliwi, aby byli prawi i miłosierni. Przez wstawiennictwo świętego Szarbela, uczyń z nas takich ludzi, jak jego uczyniłeś. Przyjdź, Duchu Święty, aby ta Ewangelia, to dzisiejsze Słowo, pomogło nam stawać się takimi ludźmi. Przyjdź, Duchu Święty, abyśmy czynili wszystko według Twoich natchnień, Twoich poruszeń. Według światła, które nam udzielisz, aby nasze życie było oświecone, było przeżywane w Tobie zgodnie z wolą, którą nam objawiasz przez Słowo. Daj nam łaskę Duchu Święty, abyśmy przyjęli to dzisiejsze Słowo, wydali owoc, abyśmy nie bali się nikogo i niczego, tylko trwali w bojaźni i miłości przed Tobą. Przyjdź.
W ostatnim wersecie dzisiejszego psalmu, są słowa, które mówią, że sprawiedliwy pozostanie w wiecznej pamięci, że sprawiedliwy to ten, którego pamiętają. Skoro pamiętają, to również wzywają, a jeżeli wzywają, to znaczy, otrzymują również łaski przez jego wstawiennictwo. Sprawiedliwy – to człowiek, który nie zawodzi, który wstawia się u Boga. Łatwiej słuchamy słów mówiących o miłosierdziu Boga, o tym że Bóg miłuje, jest łagodny i dobry, i dobrze że takich słów słuchamy, bo one są prawdziwe, bo taki jest Pan. Ale także Bóg jest sprawiedliwy, czyli Bóg nie dopuszcza się niesprawiedliwości, czyli Bóg jest prawy. Nieprawość nie ma nic wspólnego z Bogiem, nieprawość jest czymś czym Bóg się brzydzi. Sprawiedliwy to człowiek święty, to człowiek, który ukazuje też prawość Boga, ukazuje świętość Boga, w którym są obecne cuda łaski, cudowne działanie Pana Boga. I my dzisiaj, i nie tylko dzisiaj, wzywamy wstawiennictwa świętych. Dzisiaj szczególnie wzywamy wstawiennictwa świętego Szarbela, pustelnika, patrona na nowe czasy.

tekst: o. Daniel Galus
Czytaj więcej w styczniowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.