Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Moc Słowa Polecamy

Święty Szarbel i Aniołowie

Duchu Święty, który razem z Ojcem i Synem Bożym stworzyłeś Aniołów. Ty, który nauczasz nas, że Aniołowie są Twoimi wysłannikami. Przyjdź Duchu Święty i naucz nas, abyśmy głosili Ciebie wszystkim, którzy nie znają Miłosierdzia Twego, by byli jak Aniołowie ziemscy na wzór Aniołów Niebieskich. Niech to Słowo Boże pomoże nam stać się Aniołami na ziemi, być wiernymi Panu we wszystkim, Tobie, Duchu Święty. Przyjdź Duchu Święty, aby to nauczanie przyniosło obfity owoc w naszym życiu, owoc wierności na wzór Aniołów, na wzór Świętego Michała Archanioła. Przyjdź, abyśmy podjęli walkę duchową, wiedząc, że ten zwycięski bój kończy się zwycięstwem Twoim, Panie, bo mamy Michała Archanioła, który nas będzie w tej walce bronił. Przyjdź, Duchu Święty, namaść moje słowa, by były pełne Mocy Bożej, o którą Cię proszę. Przyjdź, Duchu Święty, abym mówił w Twoim Imieniu Panie, w Twoim Imieniu: Jezu Chryste. Święty Michale, módl się za nami, broń nas.

Anioł znaczy: pokorny, posłuszny, oddany, wierny, ufny, zjednoczony z Bogiem, miłujący Boga. Anioł to posłaniec Boży, czyli ten, który idzie od Boga do człowieka, aby potem wrócić od człowieka do Boga. Do człowieka idzie z łaską Bożą, z Miłosierdziem, z objawieniem woli Bożej, a od człowieka do Boga, idzie z modlitwą, z ofiarą tego człowieka, z jego cierpieniem, dziękczynieniem.
Anioł zanosi prośby w imieniu ludzi, w imieniu człowieka, którego strzeże na ziemi. Aniołowie pełnią ważną rolę w dziele zbawienia, pomagają człowiekowi osiągnąć zbawienie. Mamy Aniołów pomocników, przyjaciół, duchowych dobrodziejów, orędowników u Boga. Dziękujmy za Aniołów posłańców, często sobie uświadamiajmy ich obecność i wzywajmy ich pomocy, módlmy się do nich. Oczywiście, nie jest wolą Pana Boga, żebyśmy się zbytnio skupiali na Aniołach, bo przecież Anioł to też stworzenie, to sługa Boży.

tekst: o. Daniel Galus
Czytaj więcej w lipcowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.