Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Reportaż/relacja

Święty Szarbel drogą miłości do Jezusa

„Przez świętego Szarbela Bóg chce szczególnie działać w tych trudnych, mrocznych, wręcz przerażających pod względem duchowym i moralnym, czasach. Nasza wiara będzie wystawiana coraz częściej na próbę. Niewielu będzie wiernych, ale ci, którzy będą wierzyć, będą podobni do świętego Szarbela.
Święty Szarbelu, módl się za nami gorąco, za Kościołem na całym świecie. Za Ojcem Świętym Franciszkiem, za naszymi biskupami, kapłanami, osobami zakonnymi. Za naszymi parafiami, rodzinami, abyśmy gorąco wyznawali, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Boga żywego. Pomóż nam iść drogą świętości. Drogą miłości do Jezusa w Eucharystii. Abyśmy często Jezusa przyjmowali i adorowali. Uczyli tego młode pokolenie. Aby byli święci kapłani, podobnie, jak ty, święty Szarbelu”.

Czytaj więcej w czerwcowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.