Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Moc Słowa Polecamy

Święty Nimatullah i święty Szarbel

Przybądź Duchu Święty, spuść z niebiosów wzięty Światła Twego strumień. Przyjdź Ojcze ubogich, przyjdź Dawco darów drogich. Przyjdź i daj nam wieniec zwycięstwa i szczęście bez miary, poprzez to, że będziemy słuchać i wypełniać Słowa Twoje, tak, jak Maryja.
Dzisiaj przeżywamy uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, czyli tryumf Niepokalanego Serca Maryi. Ale gdyby nie było tryumfu Serca Pana Jezusa, gdyby nie było Jego Męki i Zmartwychwstania, nie byłoby tryumfu Matki, Maryi. Niemożliwością było, żeby Matka Jezusa była w grobie i żeby Jej ciało podlegało rozkładowi. Niepokalanie Poczęta, tak powiedziała o sobie: „Jam jest Niepokalanie Poczęta” w Lourdes wobec świętej Bernadetty, później świętej, bo wtedy była dziewczynką, która była „zszokowana” tym, co się stało, widząc Maryję.
Maryja Dziewica objawia się w Fatimie. Maryja, która – jeszcze to nie jest zatwierdzone przez Kościół, ale ci, którzy widzą Maryję w Medziugorie, mówią: – „Jakże piękna jest Maryja, pełna chwały, Maryja Wniebowzięta, Królowa, tak cudowna, że Jej twarz, Jej oczy, cała postać jest tak piękna”, że nikt z widzących nie jest w stanie wyrazić Jej piękna. Maryja nie opuściła nas, jest w Niebie, ale cały czas troszczy się o wszystkie pokolenia chrześcijan i także o pokolenia Polaków, naszego narodu, dba, wychowuje, ale także napomina. Czasami sugeruje, że jesteśmy tak bardzo mało okazujący Jej i Jej Synowi wdzięczność i miłość.
W Dzienniczku świętej Faustyny jest wiele fragmentów mówiących, że Maryja naprawdę o nas walczy ze złem. Raz ukazała się świętej Faustynie, jako Matka Boska Kapłańska, także Królowa Polski, podniosła Swoją prawą dłoń do Boga, prosząc: „Błogosław Polsce, błogosław kapłanom, żeby ten naród kształcili, wychowywali, prowadzili do świętości, do Nieba”.

tekst: o. Daniel Galus
Czytaj więcej we wrześniowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.