Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Wiara Reportaż/relacja

Święta Tersa z Avili

„Święta Teresa z Avili, która jest patronką tego spotkania (…) otrzymała taką łaskę, że po 20 latach życia zakonnego doświadczyła wizji Chrystusa, który poruszył jej serce i dał jej poznać, że te 20 lat, które spędziła w klasztorze, to było życie lekkie, letnie, takie powierzchowne, częściowo byle jakie. Ona tak naprawdę swoją letniością Boga obrażała, była daleko od Chrystusa, mimo że odmawiała modlitwy, ale Chrystus nie był w jej duszy, nie był dla niej tak naprawdę najważniejszy. Przeżyła nawrócenie jako zakonnica (…) zaczęła reformować zgromadzenia, ale karmelitanki nie chciały tej reformy, więc Teresa musiała odejść i założyć zgromadzenie karmelitanek bosych. Były jakieś zazdrości, były intrygi sióstr zakonnych, osób świeckich wierzących, nawet kapłanów, którzy robili z niej wariatkę, robili z niej nawiedzoną, bo miała objawienia, zaczęła je spisywać, była jeszcze w tym czasie inkwizycja, uważali, że ona jest heretyczką, że jest nawet opętana. (…) Skarżyła się Panu Jezusowi, dlaczego taką drogą idzie, a On jej powiedział, że taką trudną drogę wybiera dla swoich przyjaciół. Dla przyjaciół Bożych droga na tej ziemi do Nieba jest bardzo trudna, kamienista, ciernista, pełna udręki, pełna prób, pełna sprzeciwów. (…) „

Czytaj więcej w lutowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.