Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

MiMJ Moc Słowa Kazania

Święta Rodzina

Duchu Święty Stworzycielu, Ty, Który stworzyłeś nas razem z Ojcem i Synem Bożym, Ty, Który znasz nas do głębi i przenikasz. Ty, Który wiesz o naszych potrzebach, o naszych zranieniach, o tym, że bardzo pragniemy Boga. Przyjdź, Duchu Święty, dzisiaj w święto rodziny i dotykaj naszych serc poprzez Słowa Boże. Dotykaj każdego serca, które jest spragnione miłości Boga. Przyjdź, Duchu Święty, i przemawiaj przeze mnie, posługując się moimi ustami, moim sercem. Daj łaskę, żeby wszyscy, którzy tutaj są i będą słuchać tego słowa, słuchali w skupieniu, z wiarą, z radością, aby ich to słowo umacniało i przemieniało, aby wierzyli jeszcze mocnej niż to tej pory. Przyjdź, Duchu Święty, aby nasze serca płonęły. Przyjdź. (…)

Dzisiaj przeżywamy święto Świętej Rodziny. Można powiedzieć takiej Trójcy Świętej ziemskiej. Jest Trójca niebieska, boska, czyli Ojciec, Syn i Duch Święty, ale jest też ta ziemska – niezwykła, wzorowana na tej odwiecznej. (…) Święta Rodzina to pewien ideał rodziny, niedościgniony, boski. Maryja, Józef i Jezus, ta rodzina była niezwykła, nadzwyczajna. (…)

Żyjemy w czasach, gdzie to wszystko jest podważane, wiara i także rodzina. Nie będzie ludzi wierzących, jeżeli nie będzie rodzin zdrowych, poukładanych. To mówię też dla tych, którzy może spośród was żyją w jakiś niestety nych związkach albo nie chcą się wiązać z kimkolwiek, tylko chcą może prowadzić takie życie luźne. Mężczyzna chce mieć wiele kobiet, kobieta chce mieć wielu mężczyzn. (…)

tekst: o.Daniel Galus

Czytaj więcej w grudniowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”