Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Wiara

Święta od ognia

Po ogień Jezusa ze Świętą Teresąod Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza
Część pierwsza

Jej spojrzenie przenika głęboko, niepokoi… Młoda karmelitanka, która żyła zaledwie 24 lata a przeszła przez życie „krokami olbrzyma” – św. Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza. Nazwałam ją „świętą od ognia”, ponieważ w jej zapiskach wydanych pod tytułem Dzieje duszy słowo „ogień” pojawia się nie mniej często niż słowo „zaufanie”, które jest kluczowe w relacji Teresy z Bogiem. Oto, co pisze o „ogniu” – począwszy od przygody w wieku dziecięcym: „Innym razem wpadłam do kominka; całe szczęście, że nie palił się w nim ogień”. Później Teresa karmelitanka pisze: „(…) aby Miłość była w pełni zaspokojona, musi się zniżyć, zniżyć aż do głębin nicości i tę nicość przemienić w ogień…” Ogień, który poznaje Święta, to OGIEŃ MIŁOŚCI BOGA.

tekst: s. Bożena od Jezusa Zmartwychwstałego
Zgromadzenie Sióstr Św. Teresy
od Dzieciątka Jezus

Czytaj więcej w lipcowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.