Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Wiara

Służebnica Boża Magdalena Epstein OP

Znowu będzie o pielęgniarstwie. Nic nie mogę na to poradzić, zawód ten mnie fascynuje. Gdybyście mnie zapytali, dlaczego – nie umiałabym odpowiedzieć. Ani nie mam zdolności w tym kierunku, ani szczególnych zainteresowań biologią, chemią, a moja ścieżka edukacyjna kręci się wokół przedmiotów humanistycznych… Miłością do pielęgniarek zaraziła mnie błogosławiona Hanna Chrzanowska. Patrzę właśnie na jej obraz zawieszony na tablicy korkowej i widzę w jej oczach pokorę, pracowitość i odwagę o zapachu nieba. Tak, ta ostatnia cecha jest wspólna dla każdej, a szczególnie świętej, pielęgniarki.
Jan Paweł II mówił także, że: „Człowieka bowiem nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej: człowiek nie może sam siebie do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie. Nie może tego wszystkiego zrozumieć bez Chrystusa”. Słowa te jakoś szczególnie mocno utkwiły mi w sercu. Każde powołanie jest wielką tajemnicą. Tylko w Chrystusie możemy je odnaleźć i wypełniać. Tak jak zrobiła to siostra Magdalena Epstein OP.

tekst: Karolina Jankowska
Czytaj więcej w październikowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.