Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Wiara

Słuchaj, Izraelu

Całe stworzenie jest odbiciem chwały Boga, Jego piękna, wielkości i majestatu. Bóg Ojciec mówi do nas przez stworzony świat, ale nade wszystko przez swojego Jednorodzonego Syna Jezusa Chrystusa, wypowiadając znamienne słowa: ,,To jest Mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie” (Mk 9, 7). A zatem najważniejszym zadaniem dla człowieka jest słuchać Boga.

Bóg przemawia do człowieka różnymi sposobami, aby przyciągnąć go do siebie. Można powiedzieć: ile jest ludzi na świecie, tyle dróg do Boga. Do każdego trafia inną metodą. Do jednych poprzez świat sztuki, kultury, nauki, do innych dzięki pasji do sportu czy filmu. Każdego dnia Bóg mówi do nas nieustannie przez drugiego człowieka, wydarzenia w życiu, wewnętrzne natchnienia, a przede wszystkim poprzez sakramenty święte oraz Słowo Boże zawarte na kartach Pisma Świętego.
Istotą religii chrześcijańskiej jest słuchanie Boga oraz wypełnianie Jego praw i nakazów, zawartych w Biblii i nauczaniu Kościoła. Nie wystarczy jednak tylko słuchać, ale trzeba odpowiadać na Boże wezwania, ponieważ wiara bez uczynków jest martwa. Prawie wszyscy mamy problem ze słuchaniem i mało jest ludzi, którzy naprawdę potrafią opanować tę sztukę. Jeżeli takie osoby żyją obok nas, są niezwykle pożyteczne i cenne. Każdy potrzebuje kogoś, kto by go wysłuchał i zrozumiał, bez krytyki i zbędnego oceniania, gdyż nie wiemy, co kryje się w sercu człowieka.

tekst: Wiesław Jarząbek

Czytaj więcej w sierpniowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.