Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Portret

Sigrid Undset

Norwegia jest ze wszech miar niezwykłym państwem. Stwierdzenie to dotyczy różnych dziedzin życia. Jest jednym z najbogatszych krajów świata. Posiada duże złoża ropy naftowej i gazu, ale 99% energii elektrycznej pochodzi z elektrowni wodnych. Ponad 70% z 5,3 mln populacji należy do chrześcijańskiego Kościoła Norwegii, ale tylko 10% chodzi do świątyń… Gdy w 2010 roku w sondażu Eurobarometru padło pytanie odnośnie wiary, 44 % Norwegów odpowiedziało: „Wierzę w istnienie pewnego rodzaju ducha lub siły życiowej”, kolejne 29%: „Nie wierzę w żaden rodzaj ducha, Boga lub siły życiowej”, a jedynie 22%„Wierzę w istnienie Boga”. Jednocześnie ze wszystkich europejskich państw to właśnie Norwegia w ostatnich latach odnotowuje największy przyrost katolików. Na taki wynik rzutuje zarówno napływ imigrantów z krajów katolickich (np. Polacy są drugą najliczniejszą narodowością w Norwegii), jak i liczne konwersje protestantów.
W tym momencie dochodzimy do Sigrid Undset – prawdopodobnie najbardziej znanej norweskiej osoby publicznej, która przeszła z luteranizmu na chrześcijaństwo. Jej wizerunek spogląda na Norwegów i turystów z banknotu o nominale 500 koron (kraj ten nie ma Euro, jako jedyny z państw skandynawskich nie jest w Unii Europejskiej) oraz ogona samolotu Boeing linii Norwegian Air Shuttle. Kim była Sigrid Undset, że została uczczona w tak doniosły sposób? Jeżeli spojrzymy na nią jedynie jako na pisarkę uhonorowaną w 1928 roku literacką Nagrodą Nobla zdecydowanie spłaszczymy jej wizerunek.

tekst: Krzysztof Wolski
Czytaj więcej w majowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.