Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

MiMJ Moc Słowa Kazania

Serce Jezusa

Niezwykłe jest to, że Pan Bóg upodobał sobie pasterzy i w Starym Testamencie i w Nowym Testamencie. Jest wiele aluzji do pasterzy, do ich życia, do owiec. Bóg porównuje proroków i nauczycieli Izraela do pasterzy. Zapowiada, że również są tacy pasterze, kapłani Starego Testamentu, którzy Jemu się nie podobają, którzy sprzeniewierzyli się swojej misji. W Starym Testamencie było mnóstwo kapłanów, byli prorocy, byli nauczyciele, ale przede wszystkim kapłani zajmowali się przekazywaniem wiary Izraela. Oni mieli opiekować się owcami, czyli Izraelitami, mieli karmić ich Słowem Bożym, nauczać podstaw wiary żydowskiej, podstaw wiary w Boga Jedynego, prawdziwego. Mieli troszczyć się szczególnie o ubogich, o wdowy, o sieroty, o cierpiących. Bardzo wielu z nich nie czyniło tego, co powinni, a nawet wykorzystywali swoją władzę i moc żeby uciskać owce, wywyższać się, bogacić się.

Bóg skarży się prorokowi Jeremiaszowi na takich pasterzy, na takich kapłanów Starego Testamentu. Powiedział mu, że ukarze tych złych pasterzy, niegodziwych, a ustanowi nowych pasterzy. Jest to zapowiedź tego, że Bóg da nowych pasterzy według Swojego Serca, którzy będą pokorni z pokornymi, ubodzy z ubogimi, miłosierni wobec tych, dla których nikt nie ma miłosierdzia. Będą jednocześnie lekarzami dusz, będą pocieszycielami strapionych, będą uwalniali tych, którzy są przygnębieni i zniewoleni. Bóg zapowiada, że przyjdą czasy dobrych pasterzy. Pan Jezus wybrał sobie Apostołów jako tych, którzy mieli być dobrymi pasterzami według Jego Serca. Spełniło się proroctwo, które Bóg powiedział: „Dam wam pasterzy według Mojego Serca.” I tymi pasterzami byli Apostołowie, pokorni, wierni, ubodzy.

tekst: o.Daniel Galus

Czytaj więcej w lipcowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.