Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Moc Słowa Polecamy

Serce Jezusa w twoim sercu

Duchu Święty, Duchu Prawdy, zstąp na nas, na uczniów Jezusa, na uczniów Boga Ojca. Zstąp, bo pragniemy mówić wszystko z Twojego natchnienia. Naucz nas, co mamy powiedzieć, kiedy będziemy musieli obronić się z powodu wyznawanej wiary przed ludźmi. Spraw, abyśmy się nie bali i zawsze przyznawali przed ludźmi do Jezusa, że On jest naszym Panem. Przyjdź przez Maryję, Matkę światłości, Oblubienicę Twoją. Namaszczaj przez Jej Serce, szczególnie tych z nas, którzy jeszcze boją się
zaufać Tobie we wszystkim. Tych, którzy są pierwszy raz, którzy są zranieni, mają w sobie poczucie, że nie są nikomu potrzebni, przez nikogo niekochani. Przyjdź, Duchu Święty, niech to słowo wyda obfity owoc.
Z pierwszego czytania, z listu świętego Pawła do Rzymian, dowiadujemy się, że święty Paweł chwali Boga za wiarę Abrahama. Abraham dla Żydów był najważniejszą postacią. Byli dumni z jego wiary, postawy, z oddania się Panu Bogu. Abraham był doświadczany przez Boga, zawsze z tej próby stawał się człowiekiem mocniejszym w wierze, z jeszcze większą nadzieją. Święty Paweł podkreśla, że ten człowiek uwierzył Bogu wbrew nadziei. To była wiara niezwykła, charyzmatyczna. Wiara, że Bóg może naprawdę o wiele więcej uczynić, niż człowiek jest w stanie sobie wyobrazić. Abraham jest stawiany jako wzór, nie tylko dla Żydów, ale dla chrześcijan „pełen wiary, wbrew nadziei”.

tekst: o. Daniel Galus
Czytaj więcej w grudniowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.