Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Kazania Polecamy

Serce Jezusa pokoju i pojednanie nasze

Święta Małgorzato, która byłaś pokorną uczennicą Pana, módl się za nami. Święta Małgorzato naucz nas czcić Serce Jezusa. Święta Małgorzato, która oddałaś Bogu wszystko, módl się za nami. Święta Małgorzato, która jesteś patronką tych rekolekcji, módl się za nami. Prosimy, abyś była także duchową opiekunką i patronką naszej wspólnoty. Odmówimy modlitwę świętej Małgorzaty Marii Alacoque, modlitwę o łaskę zbawienia.

Zacytuję kilka fragmentów listów świętej Małgorzaty. Najpierw krótki list do pewnej zakonnicy: „Pragnę być ślepa i nieznająca niczego, co dotyczy stworzeń, by pamiętać tylko o nauce, której bardzo potrzebuję, że dobra zakonnica powinna wyrzec się wszystkiego. Nic nie widzieć, aby znaleźć Boga. O wszystkim zapomnieć, aby Go poznać i posiąść. Wszystko czynić i cierpieć, aby nauczyć się Jego kochać. Zapewniam Cię, że nie trzeba większego zobowiązania niż posłuszeństwo, żeby podjąć się odpowiedzieć Tobie, kochana siostro”.

tekst: o. Daniel Galus

Czytaj więcej w kwietniowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.