Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Moc Słowa Polecamy

Serce Jezusa i Święty Szarbel

Przyjdź Duchu Święty, aby Twoja obecność, aby Słowa Boże, które nam dajesz, nas przemieniły. Byśmy byli tymi, którzy naśladują Jezusa we wszystkim, również w miłości, miłosierdziu, pokorze, cichości. Przyjdź Duchu Święty, aby nasza wiara w miłosierdzie Boga nie ustawała, ale rozpalała się jeszcze bardziej. Wiara, która będzie również pomagać innym uwierzyć w Boże Miłosierdzie, Miłosierdzie Serca Boga. Przyjdź i pozostań w nas. Przyjdź, abyśmy poprzez to nauczanie mogli odkryć, Kim jesteś. Poznać wspaniałość Twojego Serca. Przyjdź, abyśmy nigdy nie stali się oziębli wobec Twojego Serca, Jezu. Przyjdź Panie Jezu, abyśmy w naszych sercach mieli Twoje Serce, a nasze serca były w Twoim. Przyjdź, abyśmy adorowali Twoje Serce. Przyjdź, abyśmy nie bali się być pociągniętymi przez więzy miłości, którymi Ty nas pociągasz i uwalniasz od więzów śmierci, i grzechów. Przyjdź, abyśmy zapłonęli miłością do Ciebie. Abyśmy nigdy od Ciebie nie odeszli.
Dzisiaj jest Święto Najświętszego Serca Pana Jezusa, czyli Święto Jego Miłości. Bo cóż może być innego w Sercu Bożym jak miłość? Chcemy ogłaszać Miłość Bożego Serca, chcemy uwielbić, wysławiać tę Miłość. Kościół daje nam dzisiaj kilka czytań, które nam pomogą poznać i przyjąć Miłość Boga. Nie tyle zrozumieć, co bardziej cieszyć się Miłością Boga i odpowiedzieć miłością. Dzisiaj, w czasie tej liturgii szczególnie, Bóg chce, abyśmy poznali Jego Serce. To Serce jest centrum Osoby Chrystusa. Serce, które jest źródłem, które jest otwarte, promienieje, miłuje. Jest ciągle żywe. I takim będzie zawsze. Serce, które nigdy nie opuszcza tych, którzy Je kochają. Serce, które jest w Eucharystii.

tekst: o. Daniel Galus
Czytaj więcej w czerwcowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.