Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Moc Słowa Polecamy

Serce Jezusa – gorejące ognisko Miłości

Na początku tej katechezy przytoczę wam kilka fragmentów z Dziennika duchowego świętej Małgorzaty Marii Alacoque. Dotyczą one objawienia Serca Jezusa świętej Małgorzacie.

Miała ona cztery wielkie objawienia, które rozpoczęły się w 1673 roku w grudniu, w święto świętego Jana Apostoła. Począwszy od pierwszego objawienia Pan Jezus wprowadzał ją w głębię tego nabożeństwa, przekazał, na czym dokładnie ono polega. Niektórzy święci mieli łaskę, że dzięki Bożemu natchnieniu mogli czcić Serce Jezusa, ale to jeszcze nie było tak rozpowszechnione, jak stało się za przyczyną świętej Małgorzaty Marii Alacoque. Święta Małgorzata zapisała w swoich tekstach, że jest osobą, która ma na zawsze zamieszkać w Ranie Serca Jezusa. To miało być jej mieszkanie – w Ranie Serca Jezusa. Miejsce wybrane dla niej przez Jezusa. Tam ma wielbić Boga na wieki.

Z pokorą powinniśmy być wdzięczni Panu, że nam pokazuje, objawia Swoje Najświętsze Serce, odkrywa Je przed nami, ukazuje piękno swojego Serca, to, Kim Ono tak naprawdę jest.

tekst o. Daniel Galus

Czytaj więcej w lutowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.