Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Moc Słowa Polecamy

Serce Jezusa drogą do Ojca

Duchu Święty, nieustannie pragniemy Ciebie. Chcemy żyć w Tobie. Chcemy na nowo posługiwać darami, charyzmatami i wydawać obfite owoce duchowe dzięki Tobie. Przyjdź, aby ta nauka była dla wielu z pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przyjdź, Duchu Święty i otwieraj nasze uszy serc, otwieraj nasze umysły. Przyjdź, Duchu Święty, abyśmy wypełniali to, co usłyszeliśmy, abyśmy nie bali się nienawiści świata. Abyśmy zaufali Jezusowi, że ofiara odrzucenia przez świat jest potrzebna, aby upodobnić się do Mistrza we wszystkim. Maryjo, błogosław nam w słuchaniu, w wypełnianiu w Duchu Świętym słów Pana.
Przez ostatnie tygodnie okresu wielkanocnego rozważamy Ewangelię według świętego Jana, która jest pełna Słów Pana. Ze wszystkich Ewangelii ta najbardziej pokazuje Serce Mistrza z Nazaretu. Jezus jest ukazany jako Ten, który jest troskliwy, miłosierny, który jest dobrym Pasterzem. Który walczy o uratowanie nawet jednej zagubionej owcy. Jest ukazany jako Ten, który otwiera oczy niewidomych, uwalnia od złych mocy, uzdrawia z paraliżu, rozmawia z Samarytanką i czyni z niej swoją uczennicę. Ukazany jest jako Ten, który rozmawia z Nikodemem w nocy i to spotkanie sprawi, że on też pójdzie za Chrystusem, chociaż w ukryciu, a później również i jawnie. Ta Ewangelia opisuje to, co działo się w Wieczerniku, są tam Słowa pełne miłości i miłosierdzia, Słowa szokujące. Słowa mówiące o tym, że Jezus jest sługą swoich uczniów. Obmywa im stopy. I jest ukazany jako Ten, który zachęca do trwania w Jego miłości, do trwania w Nim jak w krzewie winnym. Jest ukazany jako Ten, który przybliża niezwykłe sprawy Ojca. Jako Ten, który jest również nienawidzony, i odrzucony przez wielu.

tekst: o. Daniel Galus
Czytaj więcej w sierpniowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.