Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Wiara Reportaż/relacja

Sakrament bierzmowania

„Kiedy otrzymujemy sakrament bierzmowania, stajemy się bojownikami Pana, rycerzami – mówił podczas kazania o. Daniel. – Jest to sakrament umocnienia do walki duchowej. Kiedy przyjmujemy sakrament bierzmowania, stajemy się jeszcze bardziej zjednoczonymi z Chrystusem i z Kościołem. Zwiększa się w nas również wiara, nadzieja i miłość- te dary, które otrzymaliśmy na chrzcie. Ten sakrament trzeba przyjąć w stanie łaski uświęcającej, można go otrzymać tylko raz w życiu”

Czytaj więcej w listopadowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.