Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Pomoc duchowa

Roztropność

„Czy Mądrość nie nawołuje?
nie wysila głosu Roztropność?
Na najwyższym szczycie,
przy drodze,
Na rozstaju dróg usiadła (…)
Naiwni, nabierzcie rozwagi,
Niemądrzy, nabierzcie
rozumu”.
(Prz 8, 1-5)

Roztropność podąża w parze z mądrością.
Jest jedną z cnót kardynalnych, czyli pełni bardzo istotną rolę w praktycznym rozeznawaniu dobra w różnych konfliktowych sytuacjach życiowych.

„Człowiek rozumny na kroki swe zważa”. (Prz 14, 15)

Roztropność – to dar wlany przez Ducha Świętego.
O dar mądrości, rozwagi należy Pana Boga prosić. Zazwyczaj jest tak, że albo ktoś tę mądrość posiada albo nie. Można natomiast współpracować z łaską Bożą i starać się ją uzyskać dzięki otwartości na Boże natchnienia. Roztropność to również umiejętność
przewidywania skutków swoich działań.

tekst: Magdalena Gałkowska

Czytaj więcej w styczniowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.