Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Moc Słowa Kazania

Rozpoznać Jezusa

Przyjdź Duchu Święty, przychodź nieustannie, zwłaszcza wtedy, gdy szczególnie Ciebie wzywamy. Rozpalaj nasze serca, oświecaj nasze umysły, otwieraj nas na Ewangelię Jezusa, abyśmy byli mądrymi uczniami, którzy karmią się Słowem Boga, nie marnując nawet najmniejszego ziarenka.
Przyjdź Duchu Święty, abyśmy poznawali Jezusa dzięki Słowu Bożemu i byli bliżej Niego, a poprzez słuchanie Ewangelii, pozwalali Bogu zbliżać się do nas.
Przyjdź Duchu Święty, obdarz każdego z nas taką łaską, jaką mieli uczniowie Jezusa, spotkania Go, słuchania, otwarcia oczu i zobaczenia Go. Przyjdź, Duchu Święty przez wstawiennictwo Maryi, Która nigdy nie wątpiła w Jezusa, zawsze wierzyła i kochała Go. Przyjdź przez Jej Serce, chcemy usłyszeć Słowa Życia, słowa Ewangelii. Przyjdź.

Na dzisiejszej homilii Jezus mówi o sobie. Najważniejszą sprawą dla nas, wierzących, jest poznawać Go, miłować i naśladować, bo my mało znamy Jezusa, tak naprawdę jesteśmy jak ci uczniowie, którzy szli do Emaus. Im się wydawało, że znają Jezusa, wszystko o nim wiedzą. Był taki i taki, zrobił to i tamto, ale tak naprawdę nie wiedzieli nic, przecież On był między nimi, a oni Go nie rozpoznali. Ewangelia mówi, że mieli oczy na uwięzi. Jeszcze jest inne tłumaczenie tych słów – mieli oczy zaćmione, zasłonięte. Szli z Jezusem, mówił do nich, ale Go nie słyszeli, nie widzieli. Można być tak blisko Jezusa i Go nie zobaczyć. Można być blisko Hostii konsekrowanej, w której On jest ukryty i Go nie dostrzegać, widzieć tylko opłatek, nic więcej. Można przyjąć Jezusa w Komunii świętej i powiedzieć: „Przyjąłem opłatek”. Nie, to nie jest opłatek.

tekst: o. Daniel Galus

Czytaj więcej w sierpniowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.